Johan är delägare i företaget tillsammans med Bengt.
Han sköter bl.a alla reparationer och däckbyten på bilarna
i verkstaden i Bjärnum. Han rycker även in å kör när så 
behövs.