Jonas har varit anställd i företaget i 7 år.
Han kör linjen Bjärnum - Stockholm 2 gånger i veckan
i en R500.